Behandlingar

Manipulation

Används för att återställa den normala rörligheten i en led. Utförs med en snabb och lätt rörelse. Metoden är smärtfri och teknikerna väljs efter patient och besvär.

Elterapi
Patienten får viktiga positiva effekter i muskelvävnaden: ökad blodcirkulation, avslappning och smärtlindring.

Massage
Ger flera positiva effekter på kroppens muskler: avslappning, smärtlindring och ökad blodcirkulation. I kombination med behandlingsformerna fås en effektiv och långvarigt behandlingsresultat på besvär i rörelseapparaten dvs. muskler och leder.

Mobilisering
Även denna teknik används för att återställa normal ledrörlighet. Under behandlingen utövas en mjuk och långsam rörelse som upprepas flera gånger.

Stretching
Spänd och förkortad muskulatur töjs för att uppnå smärtlindring, avslappning, styrkeökning samt förebygga muskelskador.