Naprapati

Namnet Naprapati innebär att ”korrigera orsak till lidande”.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos, som står för lidande. Grundaren till Naprapatin var Oakley Smith i USA under början av 1900-talet.

Under behandlingen förlitar sig naprapaten på sina egna händer för att undersöka och behandla problem i kroppens rörelseapparat: skelett, rygg, leder och muskler.

Naprapatibehandling eftersträvar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar, smärttillstånd samt spänningar i kroppens leder och muskler. Själva behandlingen eftersträvar att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga och det ger tillsammans en effektiv smärtlindring, bättre rörlighet och en rakare hållning. Målsättningen med naprapatbehandlingen är att förhindra att problemen återkommer.

För att du ska få rätt behandling, görs vid nybesök en grundlig anamnes (patientberättelse) och neurologiskt status, samt specifika tester för att säkerställa diagnos.